top of page
YogAlign web.png

®

dreamstime_xxl_93560129.jpg

Co je YogAlign®

YogAlign je terapeutická metoda cvičení vytvořená Michaelle Edwards na ostrově Kauai (Hawaiské souostroví), která je založena na jedinečné metodě dechu a práci s fasciemi. Jako hlavní svalovou skupinu používá musculus iliopsoas, která je označovaná jako druhý mozek těla. 

Pomocí vhodně zvolených cviků a jedinečné metody dýchání dochází k eliminaci fukčních dysbalancí v držení těla a tím k odstranění bolestí způsobených špatným životním stylem.

Nedostatečný pohyb, sedavé zaměstnání, nadbytek stresu, nadměrné zatěžování jedné strany těla, například při tzv. „jednostranných sportech“, může způsobovat funkční nerovnováhu v těle, která vede ke chronickým bolestem.

YogAlign ctí přirozené zakřivení páteře a pohyby vycházející z funkční anatomie těla jako celku.

YogAlign®:

 • Je výsledkem 30letého výzkumu na ostrově Kauai (Hawaii) www.yogalign.com

 • Uvolňuje páteř, klouby, zatuhnutí ramen, předklon hlavy, navrací bederní křivku, posiluje vnitřní střed těla, trénuje mozek, uvolňuje facie, vrací tělo do ladnosti těla dítěte

 • Tělo se stává pružné, silné, uvolněné a bez bolesti

 • Kombinuje prvky hlubokého dýchání, přirozeného pohybu, sebemasáže a relaxace

 • Buduje a vytváří nová nervová spojení

 • Je vhodná pro každého v každém věku - pro začátečníky, sportovce, jogíny, děti, seniory...

 • Osvobozuje od bolesti a napětí

 • Pohyb se pro tělo stává radostí - bez velkého úsilí a napětí se navrací jeho přirozené křivky, což je důležité při jakémkoli pohybu během dne

 • Zklidňuje mysl, zmírňuje deprese, posiluje sebevědomí

 • Zlepšuje činnost vnitřních orgánů (trávení, vylučování, dýchání), proudění lymfy a zrychlení metabolismu

 • Zvyšuje energii a celkový pocit pohody

 • Facebook
correct alignment.png
Svalová skupina Iliopsoas

Psoas je skupina svalů nazývaných též illiopsoas (sval bedrokyčlostehenní) – Psoas minor a psoas major.                                                       

Je to skupina svalů, které jako jediné spojují dolní a horní část těla. Illiopsoas jsou jedny z hlavních svalů, též označovány jako druhý mozek těla nebo též svaly duše. Veškeré emoce se projevují na uvolnění nebo ztuhlosti této svalové skupiny. Vlivem stresu dochází k jejímu zatuhnutí až zkrácení, které se projevuje bolestmi v oblasti kyčlí, bederní páteři nebo dokonce i pocitem, že se nemohu dodechnout. Tím že je psosas stažený, přenáší velký tlak na bederní oblast a dochází k bederní hyperlordóze (nepřiměřenému prohnutí v bedrech směrem dovnitř), což má za následek vznik výrazné hyperkyfózy v oblasti hrudní páteře (kulatá záda) a následné předsunutí hlavy dopředu mimo osu těla. Zkrácení psoasových svalů se ve velké míře též podílí na vzniku různých rotací a vyosení pánve.

 

Všechny tyto funkční dysbalance svalů se přenáší skrze fasciální síť i do jiných částí těla, dochází k útlaku vnitřních orgánů, vybočení kyčlí směrem ven, vytáčení kolen a chodidel, nedostatečnému bráničnímu pohybu a oslabení mezižeberních svalů, které napomáhají správnému dýchání. Při nedostatečném pohybu bránice a zevních mezižeberních svalů se snižuje funkce tlakové masáže vnitřních orgánů, funkce žilního oběhového systému, srdeční činnosti, peristaltiky střev (vznik zácpy a křečových žil) a zvyšuje se opotřebení organismu jako celku.

YogAlign se v mnoha pozicích zaměřuje na protažení svalové skupiny iliopsoas a přidružené fasciální sítě, čímž může dojít k hlubokému uvolnění zatuhlých svalových struktur, obnovení funkčních mechanismů a navrácení osy těla zpět do správného postavení.

fascie

Fascie jsou základem všech našich každodenních pohybů a tedy i našeho života. Každý pohyb, který děláme se pomocí fascií odráží v celém našem těle. Fascie je pružná pojivová tkáň, která proniká všemi svaly, orgány a obaluje každou buňku. Poskytuje vnitřní systém opory a podpory pro všechny struktury těla.

Fascie zaujímají asi 20 procent celkové hmotnosti a připomínají celulózové pojivo, které se nachází uvnitř citrusových plodů. Představte si například grapefruit, který oloupete. Pod kůrou můžete vidět bílou vláknitou celulózovou vrstvu, která tomuto ovoci dodává tvar, a která drží ovoce pohromadě. Pokud dále rozdělíte grapefruit na jednotlivé části, uvidíte více této bílé celulózové vlákniny, která odděluje jednotlivé segmenty grepu zabalených do ještě jemnějších celulózových vrstviček a vlákének, které jsou vyplněny šťávou. Pokud byste se pak podívali pomocí mikroskopu, uviděli byste, že buňky tvořící grapefruit mají také obal (membránu), která tvoří stěnu každé buňky. Veškerá šťáva v ovoci je tedy obsažena v celulózových vrstvách, které tvoří všechny jeho zřetelné části.

Vnější fascie lidského těla je jako bílá celulózová vrstva grapefruitu, která i nadále drží jeho tvar a to i poté, co byl oloupán.

Fascie lidského těla je složená z vláken elastinu a kolagenních proteinů. Fascie procházejí tělem jako dlouhé strukturální linie od hlavy až k patě, zároveň i jako pásma tkání, které obklopují tělo, usnadňují pohyb a podporují celou jeho strukturu. Tyto linie vytvářejí napnutou síť obklopující celé tělo. Pokud bychom odloupli naši kůži, tvar lidského těla by byl udržován právě touto sítí.

Fascie tedy drží strukturu kostry, připojuje k ní svaly a orgány a udržuje je ve vzájemné soudržnosti.

Mnoho lidí si myslí, že kostra je naše hlavní podpůrná konstrukce. Kosti jsou ale spíše pevné a tuhé struktury složené z vysoce mineralizované látky, která tvoří nejhustší část systému pojivové tkáně a jako takové jsou součástí fasciální sítě těla. I náš mozek a mícha jsou obaleny pojivovým tkanivem nazývaným meningy. Pojivové tkáně obklopují i každý nerv. Povázka nebo-li fascie dokonce rozděluje srdce do komor a játra do lalůčků. Fascie jsou tedy všude v našem těle, dokonce i v buňkách, ve kterých pojivová tkáň tvoří buněčnou membránu.

Fasciální linie.jpg

 Images:Myers, Tom (2014) Anatomy Trains;Elsevier. EUA

Skrytý svět fascií - video v češtině

bottom of page